ข่าว

กราบถวายอาลัย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช – โดยบริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SAGI
แม่ทัพใหม่ “ศรีอยุธยาฯ ประกันภัย”
“ศรีอยุธยา” ชู 3 แนวรุก “แม่ทัพใหม่” เล็งจุดแข็งเงินกองทุนปั้นเบี้ยเท่าตัว
ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย (SAGI) มอบประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 8.7 ล้านบาท ให้กับศูนย์กู้ชีพ นเรนทร รพ. ราชวิถี
AYUD และ SAGI “มอบดอกไม้จันทน์ ประดิษฐ์ด้วยใจ 9,999 ดอก” ถวายพ่อหลวง รัชกาลที่ 9
AYUD และ SAGI เป็นเจ้าภาพ ในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมแสดงความยินดี กับนายอานนท์ โอภาสพิมลธรรม ในฐานะกรรมการผู้อำนวยการ บมจ. ศรีอยุธยา แคปปิตอล (AYUD) และ บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย (SAGI) คนใหม่
นายอานนท์ โอภาสพิมลธรรม เข้ารับตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการ บริหารงานควบ AYUD และ SAGI
บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย (SAGI) สร้างโอกาสการศึกษาให้เยาวชน บ้านพระพร
บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย (SAGI) มอบสินไหมเหตุเพลิงไหม้ 12.7 ล้านบาท
SAGI เตรียม “ดอกไม้จันทน์” ถวาย “พ่อหลวง รัชกาลที่ 9”
บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย (SAGI) สาขาสุราษฎร์ธานี ไฟแรงรับปีระกา เพิ่มศักยภาพการให้บริการ “ขยายสำนักงานแห่งใหม่...ใจกลางเมือง”
บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย (SAGI) มอบสินไหมทดแทน “กรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR)” จำนวน 26.9 ล้านบาท
SAGI บริจาคเพื่อสร้างโอกาส กับโครงการ “ปั่นจักรยานไปโรงเรียน” ปี 3
“บริจาค... เพื่อซ่อม” โรงเรียนบ้านขุนสมุทร จ. สมุทรปราการ
มสวท. โดย ฯพณฯ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี มอบรางวัลบุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต ปี 2016 ให้กับ นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ ประธานกรรมการ บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัยรับ (SAGI)
บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย (SAGI) มอบสินไหมทดแทน “ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EEI)” จำนวน 1,513,886.92 บาท ให้แก่ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย ช่วย “ศูนย์กู้ชีพนเรนทร รพ. ราชวิถี” ด้วยกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 8 ล้าน
บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย มอบ ”President & CEO Awards” ฉลองรางวัลตัวแทนดีเด่นรวมยอดเบี้ยรวมกว่า 1,000 ล้านบาท
บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย (SAGI) มอบสินไหมทดแทน “ประกันอัคคีภัยและภัยพิบัติสำหรับที่อยู่อาศัย” ให้แก่ผู้เอาประกันภัยชาวนครสวรรค์ จำนวน 1,812,023.60 บาท
บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย (SAGI) มอบสินไหมทดแทน “การประกันภัยงานระหว่างการก่อสร้าง” ให้แก่ บมจ. อีสเทอร์น สตาร์ เรียลเอสเตท จำนวน 7,528,028.32 บาท
ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย (SAGI) ขยายสาขาขอนแก่นอีกเท่าเพิ่มศักยภาพเท่าเทียมสำนักงานใหญ่รองรับเติบโตในภูมิภาค
บมจ. ศรีอยุธยา แคปปิตอล (AYUD) และ บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย (SAGI) รับมอบ ใบประกาศรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย (SAGI) มอบสินไหมทดแทน แผนประกันกลุ่ม Krungsri PA จำนวน 100,000 บาท