ติดต่อสาขา

สำนักงานใหญ่
คุณศักดิ์รพี สังขพันธ์
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายกิจการสาขาและตัวแทน
เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 18 โซน A ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์มือถือ. +66-81-700-3315
โทรศัพท์. +66-2657-2555 ต่อ 2750
อีเมล์ : sakrapee@sagi.co.th
  สาขาหาดใหญ่
  ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส :

  คุณเสาวดี พัฒนะสันติ
  โทรศัพท์มือถือ.
+66-81-898-7211
  70,72 ถ.โชติวิทยะกุล 3
  ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
  จ.สงขลา 90110
  โทรศัพท์. +66-7442-8746-9
  แฟกซ์. +66-7442-8750
  อีเมล์ :
sawadee@sagi.co.th
  แผนที่ :
คลิกดูแผนที่
  แผนที่บนกูเกิ้ล
  พื้นที่รับผิดชอบ
  สงขลา พัทลุง สตูล
  ตรัง ยะลา ปัตตานี นราธิวาส
สาขาภูเก็ต
ผู้อำนวยการ:
คุณวิศวัสต์ อรุณกิจทวีลาภ 
โทรศัพท์มือถือ.
+66-98-969-1787
9/187-188 ถ.ศักดิเดช ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์. +66-7621-6000, +66-7622-4999, +66-7621-5230
แฟกซ์. +66-7621-9383
อีเมล์ : witsawat@sagi.co.th
แผนที่ : คลิกดูแผนที่
แผนที่บนกูเกิ้ล

พื้นที่รับผิดชอบ ภูเก็ต พังงา กระบี่
สาขาพัทยา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ :
คุณธนพล ธนัญชยะกุล
โทรศัพท์มือถือ.
+66-81-842-9788
3/146-147 หมู่ที่ 6 ถ.เฉลิมพระเกียรติ
ต.นาเกลือ อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์. +66-3848-8379-80
แฟกซ์. +66-3848-8381
อีเมล์ : thanapol@sagi.co.th
แผนที่ : คลิกดูแผนที่
แผนที่บนกูเกิ้ล
พื้นที่รับผิดชอบ พัทยา
สาขาระยอง
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส :
คุณกฤษณ์ แจ่มกระจ่าง
โทรศัพท์มือถือ.
+66-89-893-8685
9/7 ถ. บางนา-ตราด ต.เชิงเนิน
อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์. +66-3861-4923, +66-3861-4465
แฟกซ์. +66-3862-0659
อีเมล์ :
kris@sagi.co.th
แผนที่ : คลิกดูแผนที่
แผนที่บนกูเกิ้ล
พื้นที่รับผิดชอบ ระยอง จันทบุรี ตราด
สาขาเชียงใหม่
ผู้อำนวยการ :
คุณจักรกฤษณ์ อุตชี
โทรศัพท์มือถือ.
+66-81-960-6558
158/9 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง
ต.ป่าตัน อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์. +66-5321-0405-8
แฟกซ์. +66-5321-0409
อีเมล์ : chakkrit@sagi.co.th
แผนที่ : คลิกดูแผนที่
แผนที่บนกูเกิ้ล
พื้นที่รับผิดชอบ เชียงใหม่ ลำพูน
ลำปาง แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน
สาขาพิษณุโลก
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ :
คุณทรงพล โอภาสนิพัทธ์
โทรศัพท์มือถือ.
+66-89-644-1165
459/1079-80 หมู่ที่ 7 ถ.มิตรภาพ
ต.สมอแข อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์. +66-5522-4161, +66-5522-3758
แฟกซ์. +66-5522-4169
อีเมล์ :
songphon@sagi.co.th
แผนที่ : คลิกดูแผนที่
แผนที่บนกูเกิ้ล
พื้นที่รับผิดชอบ
พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ 
กำแพงเพชร ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์

สาขาอุดรธานี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ:
คุณวรพล มณีรัตน์ 
โทรศัพท์มือถือ.
+66-89-861-3114
844/7-8 ถ.ทหาร (ดงวัด) ต.หมากแข้ง
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์. +66-4234-2280-1
แฟกซ์. +66-4234-2782
อีเมล์ :
vorapon@sagi.co.th
แผนที่ : คลิกดูแผนที่
แผนที่บนกูเกิ้ล
พื้นที่รับผิดชอบ อุดรธานี เลย สกลนคร
หนองคาย หนองบัวลำภู นครพนม

สาขานครราชสีมา 
ผู้อำนวยการ :
คุณพีระ จตุรานนท์
โทรศัพท์มือถือ.
+66-81-878-9323
901/4-5 ถ.มิตรภาพ
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์. +66-4426-3540-2
แฟกซ์. +66-4426-3543
อีเมล์ :
peera@sagi.co.th
แผนที่ : คลิกดูแผนที่
แผนที่บนกูเกิ้ล
พื้นที่รับผิดชอบ นครราชสีมา ชัยภูมิ
สาขาขอนแก่น
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส :
คุณอิสระ ประเสริฐ
โทรศัพท์มือถือ.
+66-81-835-3404
769-769/1 หมู่ที่ 2 ถ. มิตรภาพ
ต. ศิลา อ. เมืองขอนแก่น
จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์. +66-4346-5580-1, +66-4346-5591
แฟกซ์. +66-4346-5592
อีเมล์ :
isara@sagi.co.th
แผนที่ : คลิกดูแผนที่
แผนที่บนกูเกิ้ล
* ย้ายที่ทำการใหม่ เปิดให้บริการ: 1 มกราคม 2559
พื้นที่รับผิดชอบ ขอนแก่น 
กาฬสินธุ์ มหาสารคาม 
ร้อยเอ็ด
สาขาอุบลราชธานี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ :
คุณอภิรัฐ พันธุ์โคตร
โทรศัพท์มือถือ.
+66-85-902-3202
97/6 หมู่ที่ 3 ถ.อุบลราชธานี
ต.ขามใหญ่ อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์. +66-4531-2383-5
แฟกซ์. +66-4531-2386
อีเมล์ : 
apirat@sagi.co.th
แผนที่ :
คลิกดูแผนที่
แผนที่บนกูเกิ้ล
พื้นที่รับผิดชอบ อุบลราชธานี 
ยโสธร อำนาจเจริญ 
มุกดาหาร

* ย้ายสำนักงานแห่งใหม่ พร้อมเปิดให้บริการ วันที่ 1 มีนาคม 2561
สาขาสุราษฎร์ธานี
ผู้อำนวยการ :
คุณจักราวุธ ศรีกระจ่าง
โทรศัพท์มือถือ.
+66-81-978-9194
141/122-123 หมู่ที่ 5 ถ.กาญจนวิถี
ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์. +66-7720-4018-20
แฟกซ์. +66-7720-4021
อีเมล์ :
jackkrawut@sagi.co.th
แผนที่ : คลิกดูแผนที่
แผนที่บนกูเกิ้ล
พื้นที่รับผิดชอบ สุราษฎร์ธานี ชุมพร  
ระนอง นครศรีธรรมราช
* ย้ายสำนักงานแห่งใหม่ พร้อมเปิดให้บริการ 3 ตุลาคม 2559
สาขานครปฐม
ผู้อำนวยการ :
คุณสุธีร์ เอี่ยมพนากิจ
โทรศัพท์มือถือ.
+66-92-264-2596 
94 ถ.ราชมรรคา 
ต.สนามจันทร์  อ.เมือง
จ. นครปฐม 73000
โทรศัพท์. +66-3428-0119-21
แฟกซ์. +66-3428-0122
อีเมล์ : 
sutee@sagi.co.th
แผนที่ : คลิกดูแผนที่
แผนที่บนกูเกิ้ล 
พื้นที่รับผิดชอบ นครปฐม  
สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
สาขาชลบุรี
ผู้อำนวยการ :
คุณมานะ งามเกียรติทรัพย์
โทรศัพท์มือถือ.
+66-85-485-6105
208/12 หมู่ที่ 3  ถ.พระยาสัจจา 
ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 
20000
โทรศัพท์. +66-3871-5877-8
แฟกซ์. +66-3871-5879
อีเมล์ :
mana@sagi.co.th
แผนที่ : คลิกดูแผนที่
แผนที่บนกูเกิ้ล

พื้นที่รับผิดชอบ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา
ปราจีนบุรี สระแก้ว
สาขาย่อยสระบุรี
 
ผู้จัดการสาขา :
 
คุณชาญวุฒิ โชติวิทยากุล
 โทรศัพท์มือถือ.
+66-96-915-4457

 96/18  ถ.สุดบรรทัด
 ต.ปากเพรียว อ.เมือง
 จ.สระบุรี 18000
 โทรศัพท์. +66-3621-2134-5
 แฟกซ์. +66-3621-2136
 อีเมล์ : chanwut@sagi.co.th
 แผนที่ : คลิกดูแผนที่
 แผนที่บนกูเกิ้ล
 พื้นที่รับผิดชอบ สระบุรี
 พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี
 นครนายก
 สาขาย่อยสุรินทร์
 ผู้จัดการสาขา :
 
คุณปิยทัศน์ กุลจิตติโสภิต
 โทรศัพท์มือถือ.
+66-84-411-2169
 102 หมู่ที่ 2 ถ. เลี่ยงเมืองสุรินทร์
 ต. นอกเมือง อ. เมืองสุรินทร์
 จ.สุรินทร์ 32000
 โทรศัพท์. +66-4453-1673-4
 แฟกซ์. +66-4453-1711
 อีเมล์ :
piyatas@sagi.co.th
 แผนที่ : คลิกดูแผนที่

 แผนที่บนกูเกิ้ล

* ย้ายที่ทำการใหม่ เปิดให้บริการ: 1 มกราคม 2559
 พื้นที่รับผิดชอบ สุรินทร์ 
 บุรีรัมย์
  ศรีสะเกษ
   สาขาย่อยเชียงราย
 ผู้จัดการสาขา :
 คุณศิริณ เลาศิรินที
 โทรศัพท์มือถือ.
+66-99-141-7979
 250/8 หมู่ที่ 16 ถ.ราชโยธา
 ต.รอบเวียง อ.เมือง
 จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์. +66-5375-8661-3
 แฟกซ์. +66-5375-8664
 อีเมล์ :
sirine@sagi.co.th
 แผนที่ : คลิกดูแผนที่
 แผนที่บนกูเกิ้ล

 พื้นที่รับผิดชอบ เชียงราย พะเยา
 สาขานครสวรรค์
 ผู้อำนวยการ :
 คุณวิสิษฐ์ จันทรพัชร
 โทรศัพท์มือถือ.
+66-81-888-2580
 21/77 หมู่ที่ 11
 ถ.นครสวรรค์-พิษณุโลก
 ต.วัดไทร อ.เมือง
 จ.นครสวรรค์ 60000
 โทรศัพท์. +66-5622-5837-9
 แฟกซ์. +66-5622-5840
 อีเมล์ :  
wisid@sagi.co.th
 แผนที่ : คลิกดูแผนที่
แผนที่บนกูเกิ้ล
พื้นที่รับผิดชอบ นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง อุทัยธานี
 สาขาย่อยหัวหิน
 ผู้จัดการสาขา :
 คุณธาตรี วรพลาวุฒิ
 โทรศัพท์มือถือ.
+66-86-319-2525
 15/118 ซ.หมู่บ้านบ่อฝ้าย
 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน
 จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
 โทรศัพท์. +66-3254-7707-8
 แฟกซ์. +66-3254-7709
 อีเมล์ :
thatree@sagi.co.th
 แผนที่ : คลิกดูแผนที่
 แผนที่บนกูเกิ้ล

 พื้นที่รับผิดชอบ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี