ติดต่อสาขา

สำนักงานใหญ่
คุณศักดิ์รพี สังขพันธ์
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายกิจการสาขาและตัวแทน
เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 18 โซน A ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์มือถือ. +66-81-700-3315
โทรศัพท์. +66-2657-2555 ต่อ 2750
อีเมล์ : sakrapee@sagi.co.th
  สาขาหาดใหญ่
  ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส :

  คุณเสาวดี พัฒนะสันติ
  โทรศัพท์มือถือ.
+66-81-898-7211
  70,72 ถ.โชติวิทยะกุล 3
  ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
  จ.สงขลา 90110
  โทรศัพท์. +66-7442-8746-9
  แฟกซ์. +66-7442-8750
  อีเมล์ :
sawadee@sagi.co.th
  แผนที่ :
คลิกดูแผนที่
  แผนที่บนกูเกิ้ล
  พื้นที่รับผิดชอบ
  สงขลา พัทลุง สตูล
  ตรัง ยะลา ปัตตานี นราธิวาส
สาขาภูเก็ต
ผู้อำนวยการ:
คุณวิศวัสต์ อรุณกิจทวีลาภ 
โทรศัพท์มือถือ.
+66-98-969-1787
9/187-188 ถ.ศักดิเดช ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์. +66-7621-6000, +66-7622-4999, +66-7621-5230
แฟกซ์. +66-7621-9383
อีเมล์ : witsawat@sagi.co.th
แผนที่ : คลิกดูแผนที่
แผนที่บนกูเกิ้ล

พื้นที่รับผิดชอบ ภูเก็ต พังงา กระบี่
  สาขาพัทยา
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ :
  คุณเสฏฐวุฒิ พฤกษชาติ
  โทรศัพท์มือถือ.
+66-85-022-0852
  3/146-147 หมู่ที่ 6 ถ.เฉลิมพระเกียรติ
  ต.นาเกลือ อ.บางละมุง
  จ.ชลบุรี 20150
  โทรศัพท์. +66-3848-8379-80
  แฟกซ์. +66-3848-8381
  อีเมล์ : satthawut@sagi.co.th
  แผนที่ : คลิกดูแผนที่
  แผนที่บนกูเกิ้ล
 
พื้นที่รับผิดชอบ พัทยา
สาขาระยอง
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส :
คุณกฤษณ์ แจ่มกระจ่าง
โทรศัพท์มือถือ.
+66-89-893-8685
9/7 ถ. บางนา-ตราด ต.เชิงเนิน
อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์. +66-3861-4923, +66-3861-4465
แฟกซ์. +66-3862-0659
อีเมล์ :
kris@sagi.co.th
แผนที่ : คลิกดูแผนที่
แผนที่บนกูเกิ้ล
พื้นที่รับผิดชอบ ระยอง จันทบุรี ตราด
สาขาเชียงใหม่
ผู้อำนวยการ :
คุณจักรกฤษณ์ อุตชี
โทรศัพท์มือถือ.
+66-81-960-6558
158/9 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง
ต.ป่าตัน อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์. +66-5321-0405-8
แฟกซ์. +66-5321-0409
อีเมล์ : chakkrit@sagi.co.th
แผนที่ : คลิกดูแผนที่
แผนที่บนกูเกิ้ล
พื้นที่รับผิดชอบ เชียงใหม่ ลำพูน
ลำปาง แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน
  สาขาพิษณุโลก
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ :
  คุณทรงพล  โอภาสนิพัทธ์
  โทรศัพท์มือถือ.
+66-89-644-1165
  459/1079-80 หมู่ที่ 7 ถ.มิตรภาพ
  ต.สมอแข อ.เมือง
  จ.พิษณุโลก 65000
  โทรศัพท์. +66-5522-4161, +66-5522-3758
  แฟกซ์. +66-5522-4169
  อีเมล์ :
songphon@sagi.co.th
  แผนที่ : คลิกดูแผนที่
  แผนที่บนกูเกิ้ล
  พื้นที่รับผิดชอบ
  พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ 
  กำแพงเพชร ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์

สาขาอุดรธานี
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ:
  คุณวรพล มณีรัตน์ 
  โทรศัพท์มือถือ.
+66-89-861-3114
  844/7-8 ถ.ทหาร (ดงวัด) ต.หมากแข้ง
  อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
  โทรศัพท์. +66-4234-2280-1
  แฟกซ์. +66-4234-2782
   อีเมล์ :
vorapon@sagi.co.th
  แผนที่ : คลิกดูแผนที่
  แผนที่บนกูเกิ้ล
  พื้นที่รับผิดชอบ อุดรธานี เลย สกลนคร
  หนองคาย หนองบัวลำภู นครพนม

  สาขานครราชสีมา 
  ผู้อำนวยการ :
  คุณพีระ จตุรานนท์
  โทรศัพท์มือถือ.
+66-81-878-9323
  901/4-5 ถ.มิตรภาพ
  ต.ในเมือง อ.เมือง
  จ.นครราชสีมา 30000
  โทรศัพท์. +66-4426-3540-2
  แฟกซ์. +66-4426-3543
  อีเมล์ :
peera@sagi.co.th
  แผนที่ : คลิกดูแผนที่
  แผนที่บนกูเกิ้ล
  พื้นที่รับผิดชอบ นครราชสีมา ชัยภูมิ
  สาขาขอนแก่น
 
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส :
  คุณอิสระ ประเสริฐ
  โทรศัพท์มือถือ.
+66-81-835-3404
  769-769/1 หมู่ที่ 2 ถ. มิตรภาพ
  ต. ศิลา อ. เมืองขอนแก่น
  จ.ขอนแก่น 40000
  โทรศัพท์. +66-4346-5580-1, +66-4346-5591
  แฟกซ์. +66-4346-5592
  อีเมล์ :
isara@sagi.co.th
  แผนที่ : คลิกดูแผนที่
  แผนที่บนกูเกิ้ล
* ย้ายที่ทำการใหม่ เปิดให้บริการ: 1 มกราคม 2559
  พื้นที่รับผิดชอบ ขอนแก่น 
  กาฬสินธุ์ มหาสารคาม 
  ร้อยเอ็ด
  สาขาอุบลราชธานี
 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ :
  คุณอภิรัฐ พันธุ์โคตร
  โทรศัพท์มือถือ.
+66-85-902-3202
  792/1-2 ถ.ชยางกูร
  ต.ในเมือง อ.เมือง
  จ.อุบลราชธานี 34000
  โทรศัพท์. +66-4528-4422-4
  แฟกซ์. +66-4528-4425
  อีเมล์ : 
apirat@sagi.co.th
  แผนที่ :
คลิกดูแผนที่
  แผนที่บนกูเกิ้ล
  พื้นที่รับผิดชอบ อุบลราชธานี 
  ยโสธร อำนาจเจริญ 
  มุกดาหาร
 สาขาสุราษฎร์ธานี
 
ผู้อำนวยการ :
 คุณจักราวุธ ศรีกระจ่าง
 โทรศัพท์มือถือ.
+66-81-978-9194
 141/122-123 หมู่ที่ 5 ถ.กาญจนวิถี
 ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
 จ.สุราษฎร์ธานี 84000
 โทรศัพท์. +66-7720-4018-20
 แฟกซ์. +66-7720-4021
 อีเมล์ :
jackkrawut@sagi.co.th
 แผนที่ : คลิกดูแผนที่
 แผนที่บนกูเกิ้ล
 พื้นที่รับผิดชอบ สุราษฎร์ธานี ชุมพร  
 ระนอง นครศรีธรรมราช
* ย้ายสำนักงานแห่งใหม่ พร้อมเปิดให้บริการ 3 ตุลาคม 2559
  สาขานครปฐม
  ผู้อำนวยการ :
  คุณสุธีร์ เอี่ยมพนากิจ
  โทรศัพท์มือถือ.
+66-92-264-2596 
  94 ถ.ราชมรรคา 
  ต.สนามจันทร์  อ.เมือง
  จ. นครปฐม 73000
  โทรศัพท์. +66-3428-0119-21
  แฟกซ์. +66-3428-0122
  อีเมล์ : 
sutee@sagi.co.th
  แผนที่ : คลิกดูแผนที่
  แผนที่บนกูเกิ้ล 
  พื้นที่รับผิดชอบ นครปฐม  
  สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี
 
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
  สาขาชลบุรี
  ผู้อำนวยการ :
  คุณมานะ งามเกียรติทรัพย์
  โทรศัพท์มือถือ.
+66-85-485-6105
  208/12 หมู่ที่ 3  ถ.พระยาสัจจา 
  ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 
  20000
  โทรศัพท์. +66-3871-5877-8
  แฟกซ์. +66-3871-5879
  อีเมล์ :
mana@sagi.co.th
  แผนที่ : คลิกดูแผนที่
  แผนที่บนกูเกิ้ล

  พื้นที่รับผิดชอบ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา
  ปราจีนบุรี สระแก้ว
 สาขาย่อยสระบุรี
 
ผู้จัดการสาขา :
 
คุณชาญวุฒิ โชติวิทยากุล
 โทรศัพท์มือถือ.
+66-89-834-9013

 96/18  ถ.สุดบรรทัด
 ต.ปากเพรียว อ.เมือง
 จ.สระบุรี 18000
 โทรศัพท์. +66-3631-5071-2
 แฟกซ์. +66-3631-5073
 อีเมล์ : chanwut@sagi.co.th
 แผนที่ : คลิกดูแผนที่
 แผนที่บนกูเกิ้ล
 พื้นที่รับผิดชอบ สระบุรี
 พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี
 นครนายก
 สาขาย่อยสุรินทร์
 ผู้จัดการสาขา :
 
คุณปิยทัศน์ กุลจิตติโสภิต
 โทรศัพท์มือถือ.
+66-84-411-2169
 102 หมู่ที่ 2 ถ. เลี่ยงเมืองสุรินทร์
 ต. นอกเมือง อ. เมืองสุรินทร์
 จ.สุรินทร์ 32000
 โทรศัพท์. +66-4453-1673-4
 แฟกซ์. +66-4453-1711
 อีเมล์ :
piyatas@sagi.co.th
 แผนที่ : คลิกดูแผนที่

 แผนที่บนกูเกิ้ล

* ย้ายที่ทำการใหม่ เปิดให้บริการ: 1 มกราคม 2559
 พื้นที่รับผิดชอบ สุรินทร์ 
 บุรีรัมย์
  ศรีสะเกษ
   สาขาย่อยเชียงราย
 ผู้จัดการสาขา :
 คุณศิริณ เลาศิรินที
 โทรศัพท์มือถือ.
+66-99-141-7979
 250/8 หมู่ที่ 16 ถ.ราชโยธา
 ต.รอบเวียง อ.เมือง
 จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์. +66-5375-8661-3
 แฟกซ์. +66-5375-8664
 อีเมล์ :
sirine@sagi.co.th
 แผนที่ : คลิกดูแผนที่
 แผนที่บนกูเกิ้ล

 พื้นที่รับผิดชอบ เชียงราย พะเยา
 สาขานครสวรรค์
 ผู้อำนวยการ :
 คุณวิสิษฐ์ จันทรพัชร
 โทรศัพท์มือถือ.
+66-81-888-2580
 21/77 หมู่ที่ 11
 ถ.นครสวรรค์-พิษณุโลก
 ต.วัดไทร อ.เมือง
 จ.นครสวรรค์ 60000
 โทรศัพท์. +66-5631-0751-4
 แฟกซ์. +66-5631-0668
 อีเมล์ :  
wisid@sagi.co.th
 แผนที่ : คลิกดูแผนที่
แผนที่บนกูเกิ้ล
พื้นที่รับผิดชอบ นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง อุทัยธานี
 สาขาย่อยหัวหิน
 ผู้จัดการสาขา :
 คุณธาตรี วรพลาวุฒิ
 โทรศัพท์มือถือ.
+66-86-319-2525
 15/118 ซ.หมู่บ้านบ่อฝ้าย
 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน
 จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
 โทรศัพท์. +66-3254-7707-8
 แฟกซ์. +66-3254-7709
 อีเมล์ :
thatree@sagi.co.th
 แผนที่ : คลิกดูแผนที่
 แผนที่บนกูเกิ้ล

 พื้นที่รับผิดชอบ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี